Choose your region:
europe asia

DRZWI AUTOMATYCZNE BEZ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

Skuteczna ochrona przed niezamierzonym zakleszczeniem palców w drzwiach automatycznych bez barier architektonicznych

Athmer Fingerschutz®

Każdego dnia dochodzi do niepotrzebnych wypadków przy niezabezpieczonych albo niedostatecznie zabezpieczonych drzwiach. W ramach inkluzji społecznej i rosnącego komfortu użytkowania oraz więcej drzwi staje się dostępnych publicznie poprzez doposażenie ich w napęd automatyczny. Często nie przykłada się dużej wagi do zabezpieczenia dodatkowych krawędzi zamykających, czy wręcz pomija się je całkowicie. Jest to niedopatrzenie, ponieważ w środowiskach bez barier architektonicznych, zgodnie z normą DIN 18040-1, „należy zapewnić wyraźne oznakowanie drzwi, bezpieczne przejście przez drzwi i ich łatwe otwieranie oraz zamykanie”.  

 • Wymagania dot. drzwi automatycznych zgodnie z DIN EN 16005
 • Doposażenie drzwi zgodnie z ASR A1.7
 • Athmer Fingerschutz® w drzwiach przeciwpożarowych i przeciwdymnych
 • Normy i przepisy
 • Przykładowe produkty

 

Wymagania dot. drzwi automatycznych

zgodnie z DIN EN 16005 – Drzwi z napędem – Bezpieczeństwo użytkowania

Bezpieczeństwo użytkowania drzwi z napędem wymaga zapewnienia ich bezpiecznego otwierania i zamykania. W tym celu niezbędne jest przeprowadzenie oceny ryzyka przez producenta już na etapie projektowania drzwi. Systemy drzwiowe z napędem o niskim zapotrzebowaniu energii można stosować w niektórych przypadkach bez czujników bezpieczeństwa. Niezależnie od tego trzeba rozpoznać i wyeliminować zagrożenie wynikające z występowania miejsc zmiażdżenia i przecięcia na dodatkowej krawędzi zamykającej.

(DIN EN 16005 – 4.6.1 b)

Zatem zgodnie z DIN EN 16005 – 4.6.1 b) należy: „Zabezpieczać do wysokości 2 m miejsca niebezpieczne między skrzydłem a oprawą drzwi, w których występuje zagrożenie zakleszczeniem palców.”, a zgodnie z EN 16005 – 4.6.3.4 „Należy osłaniać miejsca niebezpieczne na dodatkowej krawędzi zamykającej między skrzydłem a oprawą drzwi przy użyciu np. rolety ochronnej do palców”.

Zabezpieczenie zgodne z DIN EN 16005 – 4.6.3.4:


Legenda: 1 osłona gumowa, 2 osłona gumowa albo tekstylna, 3 konstrukcja profilu (DIN EN 16005, rys. 3: Przykłady zabezpieczeń drzwi uchylnych) 

Należy przemyśleć zastosowanie samego zabezpieczenia dodatkowej krawędzi zamykającej w postaci czujników, ponieważ systemy tego typu mają słabe punkty i nie gwarantują stuprocentowego bezpieczeństwa. Instytuty badawcze wskazują w świadectwach badania typu, że w obszarach potencjalnej zabawy dzieci (np. w przedszkolach), poza zabezpieczeniem sensorycznym należy rozważyć także zastosowanie rozwiązań mechanicznych! Systemy ochrony palców Athmer o specjalnych długościach do zastosowań w drzwiach automatycznych to idealne rozwiązanie. Zapewnij bezpieczeństwo!

W razie wątpliwości operator budynku powinien zlecić specjaliście ocenę ryzyka związanego z drzwiami z napędem, aby zagwarantować, że dane drzwi są bezpieczne i w myśl obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa ruchu (ochrona osób) są zgodne z aktualnym stanem wiedzy technicznej.

Athmer Fingerschutz® w drzwiach przeciwpożarowych i przeciwdymnych

Możliwe doposażenie

Athmer Fingerschutz® jest przeznaczony do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych i przeciwdymnych. Wraz z producentami drzwi / dostawcami systemów przeprowadziliśmy liczne badania ogniowe zakończone sukcesem. Systemy ochrony palców Athmer są montowane w drzwiach przeciwpożarowych już od ponad 10 lat i sprawdziły się w praktyce.

Normy nie regulują doposażenia drzwi przeciwpożarowych i przeciwdymnych w produkty do ochrony palców. Ponieważ ani w normie produktowej (EN 16034) ani w normie badawczej (EN 1634) nie zdefiniowano sposobów kontroli systemów ochrony palców pod kątem właściwości przeciwpożarowych, na drzwiach przeciwpożarowych i przeciwdymnych nie można montować takich systemów bez zgody producenta drzwi / dostawcy systemu. Producenci drzwi zastrzegają sobie prawo do cofnięcia homologacji swoich drzwi, jeśli bez konsultacji z nimi zostanie wprowadzona modyfikacja konstrukcyjna. Wykonawcy / monterzy instalujący system ochrony palców powinni z wyprzedzeniem skontaktować się z producentem drzwi – producenci / dostawcy systemów znają produkty Athmer lub obowiązujące wymogi. Mogą oni udzielić informacji o ewentualnym doposażeniu.

 

Zezwolenie na montaż

Istnieją trzy możliwości montażu produktów Athmer Fingerschutz® na drzwiach przeciwpożarowych i przeciwdymnych:

1. Zezwolenie producenta drzwi / dostawcy systemu, wydane na podstawie przeprowadzonego przez producenta / dostawcę i zakończonego sukcesem badania ogniowego

 • Wpis do ogólnego niemieckiego dopuszczenia nadzoru budowlanego (abZ) albo deklaracja właściwości użytkowych

2. Zezwolenie producenta drzwi / dostawcy systemu, wydane na podstawie nieznacznej modyfikacji

 • zgodnie z oceną /doświadczeniem producenta drzwi

3. Zezwolenie wydane przez najwyższą jednostkę nadzoru budowlanego / nadzoru przeciwpożarowego po uwzględnieniu opinii biegłego i ewentualnych środków zastępczych

 • Zezwolenie i zgoda wydane dla przypadku indywidualnego (ZiE)

Późniejszy montaż w istniejących drzwiach według ASR A1.7

Odpowiedzialność operatora

Operator budynku jest prawnie zobowiązany do utrzymywania drzwi z napędem w stanie bezpiecznym do użytku. W przypadku powstania szkody w wyniku przestarzałych pod kątem bezpieczeństwa technicznego drzwi z napędem, operator musi liczyć się z konsekwencjami cywilnoprawnymi i może odpowiadać zgodnie z § 823 BGB (niemiecki kodeks cywilny).

Jeśli w ramach regularnej konserwacji serwisant stwierdzi, że brakuje zabezpieczeń lub że istniejące zabezpieczenia nie są zgodne z aktualnym stanem wiedzy technicznej, należy odnotować to w książce serwisowej i poinformować o takim fakcie operatora. W celu spełnienia wymagań dyrektywy w sprawie miejsc pracy ASR A1.7 operator musi doposażyć także starsze, już znajdujące się w użytku drzwi z napędem. W przypadku zaniechania tego działania ryzyko wypadkowe spoczywa na operatorze.

ASR A1.7

Wymagania dyrektywy w sprawie miejsc pracy ASR A1.7 – Drzwi i bramy oraz DGUV: informacje 208-022 – Drzwi i bramy: W przypadku drzwi i bram napędzanych silnikowo niezbędne jest zastosowanie skutecznego zabezpieczenia przed zagrożeniami mechanicznymi do wysokości 2,50 m ponad posadzką lub innym trwałym obszarem dostępowym.

Z tego powodu Athmer zaleca w miarę możliwości zabezpieczenie drzwi automatycznych na całej wysokości.

Athmer Fingerschutz®

Dodatkowa krawędź zamykająca po stronie przeciwnej do zawiasów
 • Samoczynna roleta ze stałym naprężeniem
 • Sprawdzona trwała funkcjonalność – 1 000 000 cykli (NR-30)
 • Powłoka z ognioodpornych włókien sztucznych
 • Kolor standardowy: srebrny eloksalowany C-0, dostępne specjalne kolory
 • Standardowa długość do drzwi z napędem 2 015 mm, NR-32 UniSafe 2 000 mm
 • Długość wyciągu: maks. 260 mm, opcjonalnie: typ XL z długością wyciągu 320 mm

NR-30

 • Łatwy montaż
 • Innowacyjny design
 • Niewidoczne mocowanie klipsa

Szczegóły produktu

NR-25

 • System ochronny uznawany od dziesięcioleci
 • Wersja kompaktowa
 • Wersja opcjonalna do montażu na drzwiach szklanych

Szczegóły produktu

NR-32 UniSafe

 • System KLICK z zamaskowanymi połączeniami śrubowymi do szybkiego montażu / demontażu
 • Design umożliwiający wszechstronne zastosowanie
 • 100% osłony szczeliny drzwi

Szczegóły produktu

Osłona przeciwuderzeniowa

 • Do zastosowań w wymagających środowiskach, np. na lotniskach czy w szpitalach
 • Odchylacz jako dodatkowa ochrona drzwi i ościeżnicy

Profile ochronne po stronie zawiasów

Dodatkowa krawędź zamykająca po stronie zawiasów
 • Niezawodne zabezpieczenie krawędzi między skrzydłem drzwi a ramą po stronie zawiasów
 • Kolor standardowy: srebrny eloksalowany C-0, dostępne specjalne kolory i długości

BO-20, BO-22

Do zlicowanych drzwi profilowanych

BA-28

Do zawiasów nasadzanych w drzwiach metalowych

Normy i przepisy

DIN EN 16005: Drzwi z napędem – Bezpieczeństwo użytkowania – 2013

DIN 18040-1: Budowanie bez barier – Podstawy projektowania – Część 1: Budynki dostępne publicznie, 2010

ASR A1.7: Zasady techniczne dla miejsc pracy – Bramy i drzwi, 2009

DGUV informacja 208-022 bramy i drzwi, 2015

Kontakt:

Dystrybucja / Ochrona palców

T.: +49 2932 477-222
F.: +49 2932 477-7116

E.: info(at)athmer-fingerschutz.de