Choose your region:
europe asia

Athmer Fingerschutz® w drzwiach przeciwpożarowych i przeciwdymnych

Sposób postępowania - możliwe doposażenie

Systemy ochrony palców Athmer można stosować w drzwiach przeciwpożarowych i przeciwdymnych. Wraz z producentami drzwi / dostawcami systemów przeprowadziliśmy liczne badania ogniowe zakończone sukcesem. Systemy ochrony palców Athmer są montowane w drzwiach przeciwpożarowych już od ponad 10 lat i sprawdziły się w praktyce. 

Te systemy nie podlegają żadnej normie, ponieważ nie zdefiniowano ich w normach EN 16034 ani EN 1634. Z tej przyczyny doposażenie drzwi przeciwpożarowych i przeciwdymnych nie są regulowane normami. Na drzwiach przeciwpożarowych lub przeciwdymnych nie można montować produktów do ochrony palców bez zgody producenta drzwi / dostawcy systemu. Wprowadzenie modyfikacji konstrukcyjnej bez zgody producenta drzwi powoduje wygaśnięcie atestu. Wykonawcy / monterzy instalujący system ochrony palców muszą z wyprzedzeniem skontaktować się z producentem drzwi – producenci / dostawcy systemów znają produkty Athmer i obowiązujące wymogi. Mogą oni udzielić informacji o ewentualnym doposażeniu i wydać pisemne zezwolenie.

 

Istnieją następujące trzy możliwości montażu produktów Athmer Fingerschutz® na drzwiach przeciwpożarowych i przeciwdymnych:


1
Zezwolenie producenta drzwi / dostawcy systemu, wydane na podstawie przeprowadzonego i pozytywnie zakończonego badania ogniowego

 

2 Zezwolenie producenta drzwi / dostawcy systemu, wydane na podstawie nieznacznej modyfikacji

 

3 Zezwolenie wydane przez najwyższą jednostkę nadzoru budowlanego / nadzoru przeciwpożarowego po uwzględnieniu opinii biegłego i ewentualnych środków zastępczych

 

Zmiany i uzupełnienia w drzwiach przeciwpożarowych

Niemiecki instytut techniki budowlanej (DIBt) opisuje w publikacji z dn. 01.12.2009 dopuszczalne zmiany i uzupełnienia w drzwiach przeciwpożarowych oraz drzwiach przeciwpożarowych z właściwościami przeciwdymnymi. 

Z uwagi na to, że nie poruszono w tej publikacji wyraźnie kwestii ochrony palców, regulacja nie znajduje zastosowania do systemów ochrony palców. W celu zamontowania systemu ochrony palców na drzwiach funkcyjnych należy wybrać jedną z trzech wyżej wymienionych możliwości.

Pracownicy Athmer chętnie odpowiedzą na dodatkowe pytania.

Użytkownicy, architekci, wykonawcy

Systemy ochrony palców, przed montażem w drzwiach przeciwpożarowych i przeciwdymnych muszą zostać zatwierdzone przez producenta drzwi. Możliwe są różnice w stosunku do powołanych tu regulacji, wymagają one jednak uzyskania zezwolenia od właściwego urzędu ds. ochrony przeciwpożarowej (urząd budowlany, nadzór budowlany)!

Producent drzwi

Wymagane kontrole lub aprobaty dla drzwi przeciwpożarowych i przeciwdymnych przeprowadza producent drzwi. Athmer wspiera producenta drzwi w przeprowadzaniu badań kolejnych systemów drzwi celem uzyskania aprobat.

Kontakt

Dystrybucja
T.: +49 2932 477-222
T.: +49 2932 477-7116
E.: info(at)athmer-fingerschutz.de