Choose your region:
europe asia

ATHMER FINGERSCHUTZ® W DZIENNYCH PLACÓWKACH DLA DZIECI

do zabezpieczenia drzwi w dziennych placówek dla dzieci

Dzieci nie myślą o własnym bezpieczeństwie – są ciekawe w poznawaniu świata i kreatywnie podchodzą do otoczenia.

Ze względu na swój wiek niemal nie są one w stanie dostrzec zagrożeń w swoim otoczeniu i prawidłowo zidentyfikować miejsc potencjalnie niebezpiecznych. W praktyce często dochodzi do niepotrzebnych wypadków związanych z niezabezpieczonymi lub niedostatecznie zabezpieczonymi drzwiami w dziennych placówkach dla dzieci.

Nasze systemy ochrony palców Athmer są popularne od 30 lat. Zapobiegają one w sposób niezawodny i trwały urazom poprzez skuteczne ograniczenie zagrożenia niezamierzonego zakleszczenia palców na krawędziach zamykających pomiędzy skrzydłem drzwi a ościeżnicą.

Ochrona palców na głównej krawędzi zamykającej

HS-25 – chroni drobne dłonie dzieci

Drobne dłonie dzieci i niezabezpieczone drzwi – to niemal podręcznikowe warunki wypadku. 

 • Unikanie miejsc zmiażdżenia i przecięcia
 • Zapobiega niezamierzonemu zamknięciu się drzwi
 • Permanentna funkcja ochronna dzięki automatycznej aktywacji przy otwieraniu drzwi

 

Ochrona palców po stronie przeciwnej do zawiasów

Do dodatkowej krawędzi zamykającej

Niezawodnie zakrywa szczelinę pomiędzy skrzydłem drzwi a ościeżnicą.

 • Rozwiązania do wszystkich rodzajów drzwi
 • Bezobsługowe
 • Latwe w czyszczeniu
 • Profile aluminiowe
 • Możliwość późniejszego montażu
 • Możliwy indywidualny dobór kolorów<ul/>

Ochrona palców po stronie zawiasów

Do dodatkowej krawędzi zamykającej

Niezawodne zabezpieczenie po stronie zawiasów pomiędzy zawiasami powyżej i poniżej zawiasów.

 • Rozwiązania do wszystkich drzwi
 • Możliwość późniejszego montażu
 • Bezobsługowe
 • Profile z aluminium eloksalowanego albo pokrywanego kolorem
 • Przystosowane do stosowania na zewnątrz

 

<ul/>

WAŻNE

Przepisy BHP

Ustawodawca niemiecki dostrzegł zagrożenia związane z zakleszczeniem w szczelinach drzwi i wydał wiążące regulacje BHP (UVV) dla ochrony dzieci. 

W przepisach dotyczących dziennych placówek dla dzieci (regulacja DGUV 82, wcześniej GUV-V-S2) sformułowano odpowiednie wytyczne dla placówek dziennych dla dzieci, obejmujące np. warunki budowlane i warunki wyposażenia.

Między innymi w § 13 ust. (3) znajduje się tam następujące wymaganie:

„Unikać miejsc przecięcia na pobocznych krawędziach zamykających drzwi.”

Prócz nowych budynków przepisy bhp dla dziennych placówek dla dzieci, zgodnie z regulacją DGUV 102-002 – dzienne placówki dla dzieci § 30 (2), obowiązują również dla placówek już istniejących, jeżeli opieką są w nich objęte dzieci przed ukończeniem 3 roku życia. Co do zasady zastosowanie systemów ochrony palców należy do zakresu odpowiedzialności użytkownika. To użytkownik podejmuje decyzję w kwestii konkretnych produktów, uwzględniając grupę docelową i warunki przestrzenne

Produkty do zabezpieczania dodatkowych kraw?dzi zamykaj?cych po stronie przeciwnej do zawiasów

Rolety do ochrony palców Athmer
 • Samoczynna roleta ze stałym naprężeniem
 • Sprawdzona trwała funkcjonalność na 1 000 000 cykli (NR-25, NR-30 i NR-38)
 • 200 000 cykli (badanie wewnętrzne NR-26)
 • Powłoka z ognioodpornych włókien sztucznych
 • Standardowa długość 1925 mm

NR-30

 • Łatwy montaż
 • Innowacyjny design
 • Niewidoczne mocowanie klipsa

Szczegóły produktu

NR-25

 • System ochronny uznawany od dziesięcioleci
 • Wersja kompaktowa
 • Wersja opcjonalna do montażu na drzwiach szklanych

Szczegóły produktu

NR-26 w-proof

 • Odporne na warunki atmosferyczne
 • Zakres temperatur pracy: od -20 do +50 °C
 • Odporne na deszcz, śnieg, mróz, liście, zanieczyszczenia i promieniowanie UV

Szczegóły produktu

NR-32 UniSafe

 • System KLICK z zamaskowanymi połączeniami śrubowymi do szybkiego montażu / demontażu
 • Design umożliwiający wszechstronne zastosowanie
 • 100% osłony szczeliny drzwi

Szczegóły produktu

Produktfeatures NR-32 UniSafe®

installation video NR-32 UniSafe®

Produkty do zabezpieczania dodatkowych kraw?dzi zamykaj?cych po stronie zawiasów

Profile ochronne po stronie zawiasów
 • Rozwi?zania do wszystkich drzwi
 • Profile ochronne po stronie zawiasów zabezpieczaj? niezawodnie szczelin? po stronie zawiasów.
 • Mo?liwo?? pó?niejszego monta?u
 • Bezobs?ugowe
 • Profile z aluminium eloksalowanego albo pokrywanego kolorem
 • Przystosowane do stosowania na zewn?trz

Przykłady zastosowania: dodatkowa krawędź zamykająca – po stronie zawiasu

Pamiętaj! Nasze ilustracje przedstawiają standardowe zastosowania. Indywidualną sytuację montażową należy sprawdzić na miejscu. 

Katalogi Athmer Fingerschutz®

>> Ochrona palców | Stan na 03/2016

>> Ochrona palców DIN EN 16005 | Stan na 09/2014

>> Ogólny przegląd | Stan na 03/2016

Kontakt:

Dystrybucja / Ochrona palców

T.: +49 2932 477-222
F.: +49 2932 477-7116

E.: info(at)athmer-fingerschutz.de