Choose your region:
europe asia

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Athmer prowadzi zrównoważoną działalność.

Dzięki pracom badawczym i produkcji wysokiej jakości trwałych produktów budowlanych Athmer znacząco przyczynia się do oszczędności zasobów. 

Automatyczne uszczelki drzwi Athmer stanowią istotny wkład w optymalizację bilansu ekologicznego budynku i ograniczają emisje CO2. Ponadto spełniają one zalecenia związane z unikaniem barier architektonicznych. 

Już od lat 90. ubiegłego wieku wszystkie nowe budynki komercyjne budowane są jako budynki niskoenergetyczne. Wzniesiony w roku 2011 budynek administracyjno-produkcyjny systemów ochrony palców Athmer jest fabryką zeroemisyjną. 

Kontakt:

Centrala

T.: +49 2932 477-500
F.: +49 2932 477-100

E.: info(at)athmer.de